JAARVERSLAG 2016

VISIE OP TECHNOLOGIE VOOR EEN BETERE WERELD

DUURZAME SAMENLEVING

25 JAAR VITO

EEN KWARTEEUW GROEI EN STIJGENDE IMPACT

Em. prof. dr. Harry Martens<br/>Voorzitter raad van bestuur VITO
Em. prof. dr. Harry Martens
Voorzitter raad van bestuur VITO

“VITO wenst op recente ontwikkelingen een grote impact te hebben vanuit haar onderzoek, haar kennis van de noodzakelijke begeleidende policy-maatregelen én de kennis van de markt en de marktintroductie.”

VITO vierde in 2016 haar 25-jarig bestaan gekoppeld aan de internationale VITO-conferentie i-SUP2016. Beide activiteiten werden druk bijgewoond en genoten grote bijval van de aanwezigen, net zoals de andere outreachactiviteiten die VITO in 2016 heeft georganiseerd en waarvan u van sommige de weerslag in dit jaarverslag kunt terugvinden.

Zo kon VITO in 2016 rekenen op een totaal budget van 174 miljoen euro, het hoogste budget tot op heden. Ook inhoudelijk scoort VITO steeds beter. Voor de tweede keer op rij staat VITO in 2016 in de top 10 van de Belgische lijst van ‘meest ingediende patenten’. En VITO heeft op 21 maart een nieuwe dochteronderneming opgericht, ditmaal in Doha, Qatar met het oog op het introduceren van VITO-onderzoek en kennis in het Midden-Oosten. Ook in China boekte VITO mooie successen met de valorisatie van het VITO-onderzoek rond biocompatibele materialen.

ONE VITO

EXPERTISE

DUURZAME
ENERGIE

Sluiten

“ENERGYVILLE IS EEN INNOVATIEVE PROEFTUIN VOOR INDUSTRIE EN OVERHEID”

In 2016 verrees het BREEAM-gecertificeerde hoofdkantoor van EnergyVille op de voormalige mijnsite in Genk-Waterschei. Het vroegere centrum van de oude steenkool-industrie ruimde plaats voor een fonkelnieuw onderzoeks-centrum voor energie-efficiëntie en integratie van hernieuwbare energie in een duurzame stedelijke omgeving. Het samenwerkingsverband tussen VITO en de KU Leuven ontpopte zich in geen tijd als een referentiepartner voor overheid en bedrijfsleven, zowel binnen Vlaanderen als internationaal.

Bert Gysen

“Onze nieuwe site is meer dan een kantoor voor energie-experts en een symbolisch uithangbord voor de omschakeling van zwarte naar groene energie”, vertelt Bert Gysen, Unit Manager Energy Technology. “EnergyVille is ook een living lab, waar we innovatieve batterijsystemen uittesten en de energienetten van de toekomst demonstreren. De ruimtes, de laboratoria, de energiesystemen: alles is er aan elkaar gekoppeld. Dat maakt het de ideale proeftuin om energiescenario’s uit te testen, situaties te simuleren en businessmodellen te ontwikkelen. Dat doen we in nauwe samenwerking met bedrijven, die bij ons niet alleen de infrastructuur, maar ook de kennis vinden om innovatieve energieconcepten naar een hoger technological readiness level te tillen.”

DUURZAAM
MATERIALEN­BEHEER

Sluiten

“COMPETITIEVE MATERIAAL­INDUSTRIE ALS STRATEGISCHE TROEF VOOR VLAANDEREN EN EUROPA”

Met haar Visie 2050 legde de Vlaamse Regering in 2015 een langetermijnplan voor Vlaanderen op tafel. Een van de zeven prioriteiten is de transitie naar de circulaire economie. De unit Duurzaam Materialenbeheer van VITO jaagt die transitie aan, door in te zetten op technologisch onderzoek en innovatieve concepten voor de materiaalindustrie en andere stakeholders.

Peter Vercaemst

Peter Vercaemst, Unit Manager: “Natuurlijke grondstoffen worden steeds schaarser en de prijsschommelingen zorgen voor onzekerheid. Met onze onderzoeksprojecten en demonstraties rond grondstoffenbeheer, kringloopsluiting en nieuwe businessmodellen werken we concrete, rendabele oplossingen uit. Circulaire economie is een echte economische omwenteling, en daarvoor willen wij de wetenschappelijke bouwstenen aanleveren.”

DUURZAME
CHEMIE

Sluiten

“WE HELPEN DE CHEMISCHE INDUSTRIE TE HERTEKENEN”

Chemische technologyen zijn overal aanwezig en door de bevolkingstoename blijft de vraag naar chemicaliën wereldwijd stijgen. Dat heeft een grote impact op het milieu en zet druk op de grondstoffenreserves. De chemische industrie is op zoek naar nieuwe technologieën en businessmodellen om zo de nieuwe uitdagingen om te turnen tot een economische opportuniteit. VITO is een sterke aanjager in die transitie naar een duurzame chemie.

Bert Bouwman

Unit Manager Bert Bouwman:
“De hele chemische sector moet zich heroriënteren om duurzmer te worden. Dat is van essentieel belang voor de maatschappij in verandering. VITO zet hoofdzakelijk in op het zoeken naar alternatieve grondstoffen en het verbeteren van processen in de chemische industrie.”

DUURZAME
GEZONDHEID

Sluiten

“PREVENTIE EN SCREENING VERLICHTEN DRUK OP GEZONDHEIDS­SYSTEEM”

De gezondheidszorg in Vlaanderen staat onder druk. De kwaliteit is uitstekend, maar de toenemende kosten maken het systeem onhoudbaar. Inzetten op preventie en precieze diagnose is een deel van de oplossing. Met nieuwe applicaties, meetmethodes en biomerkers wil VITO in de toekomst zoveel mogelijk aandoeningen voorkomen of in een vroeg stadium opsporen.

Rudi Torfs

Zorgverlening bestaat uit verschillende fases: de preventie, het ontdekken van een ziekte, de genezing, de nazorg en eventueel de chronische zorg. Traditioneel worden de meeste middelen ingezet in de curatieve geneeskunde, ook vandaag nog. De geneeskunde slaagt er steeds beter in om zieken te genezen en de levensverwachting te doen stijgen. “Het gaat goed met onze gezondheid. Bovendien scoort onze gezondheidszorg internationaal erg goed”, stelt Rudi Torfs, Unit Manager Duurzame Gezondheid. “Maar tegelijk is de gezondheidszorg erg duur. Bij VITO ontwikkelen we technologie, kennis en systemen die bewijzen dat een preventieve gezondheidszorg het systeem kan verlichten.”

DUURZAAM
LANDGEBRUIK: RUIMTELIJKE MILIEUASPECTEN

Sluiten

“Beter hulpbronnenbeheer dankzij geavanceerde omgevings-monitoring”

Smogalarm, droogte, verstening: de media staan er bol van. Kritische hulpbronnen zoals lucht, water en ruimte worden schaars. De unit Ruimtelijke Milieuaspecten van VITO brengt de situatie in kaart en voorspelt met geavanceerde modellen de beschikbaarheid en kwaliteit van hulpbronnen in de toekomst. “We reiken beleidsmakers en ondernemers monitoringtools aan voor een toekomstgericht hulpbronnenbeheer.”

Clemens Mensink

“Eind 2016 haalde de ‘betonstop’ de pers: het plan uit het nieuwe Witboek – Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waarmee de Vlaamse Regering de verdere inpalming van de openbare ruimte wil aanpakken”, vertelt Clemens Mensink, Unit Manager Ruimtelijke Milieuaspecten. “Onze knowhow lag mee aan de basis van dat Witboek. De tools van VITO zijn erg waardevol voor besturen om hulpbronnen zoals ruimte, water, lucht en ecosystemen beter te beheren in de toekomst.”

DUURZAAM
LANDGEBRUIK: REMOTE SENSING

Sluiten

“WE ZORGEN VOOR HET GROTERE PLAATJE: INZICHT IN ONZE AARDE”

Overmatige algenbloei, zieke gewassen, slijtage aan windmolens: voor al die problemen biedt remote sensing soelaas. VITO verwerkt satellietbeelden, luchtbeelden en beelden genomen met drones en vertaalt ze naar bruikbare informatieproducten. “Remote sensing levert een grote bijdrage aan de sustainable development goals, zoals het globale voedselprobleem of de klimaatverandering.”

Steven Krekels

“We brengen de wereld in beeld”, zegt Unit Manager Steven Krekels. “Met satellieten monitoren we het landgebruik, drones geven ons inzicht in de staat van onze landbouwgewassen, vliegtuigen monitoren onze luchtkwaliteit en met laserdata krijgen we een beeld van onze infrastructuur. We werken nauw samen met ondernemers en Europese onderzoekspartners, zoals het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Ons doel: kennis over de aarde beschikbaar maken om globale kwesties aan te pakken, of het nu over voedselproductie of biodiversiteit gaat.”

VITO PROJECTEN WERELDWIJD

Landen waar VITO projecten uitvoert

DOWNLOAD HET JAARVERSLAG 2016

VITO streeft samen met bedrijven, overheid en eindgebruikers naar een duurzame en welvarende economie en samenleving. Hiervoor ontwikkelt VITO nieuwe technologieën en werkt pasklare, innovatieve oplossingen uit. Lees er alles over in ons jaarverslag.

Paper version VITO Jaarverslag 2016